top of page
Zorg voor iedereen
download.png


Ons zorgbeleid is een voortdurend evoluerend proces dat zich aanpast aan de veranderende behoeften van onze leerlingen. 

Het basisprincipe van ons zorgbeleid. 

 

Ons zorgbeleid is gebaseerd op het zorgcontinuüm (omgekeerde piramide) waarbij we vertrekken van een brede basiszorg op niveau 0, en het zorgniveau stijgt naarmate er extra zorgen worden toegediend, het hoogste niveau is 3, waarbij in principe de overstap naar het buitengewoon onderwijs wordt gemaakt.

 

Driemaal per jaar hebben we een overleg met de leerkrachten in een MDO samen met het CLB, waar we onze leerlingen bespreken en vorderingen opvolgen.  Daar bepalen we ook de zorgacties die genomen worden op klasniveau en zetten die vast op zorgfiches en vertalen die in uitvoerbare stappen. 

 

We bepalen het niveau op basis van klastoetsen, VCLB toetsen (LVS), observaties uit de klas, het welbevinden van de leerling om te bepalen waar de nood zit. Vaak vertrekt vanuit deze groep de vraag naar bijkomend onderzoek, roepen we deskundigen in en wordt er desnoods doorverwezen. 

 

We bieden op dit moment rechtstreekse zorg in drie ondersteuningsmodellen, de juf, de zorgjuf in groepen, niveaugroepen of gesplitste groepen en de succesformule co-teaching, met twee in de klas. Op deze manier kunnen we veel antwoorden bieden in de eerstelijns basiszorg op niveau 0 en 1, deze organisatiemodellen zijn jammerlijk genoeg afhankelijk van het aantal uren leerkracht dat de overheid ons bij de start van een schooljaar ter beschikking stelt. 

 

Als we het als groep, samen met het CLB, tijdens een MDO nodig achten om de ouders te betrekken, wachten wij daar nooit mee en zoeken we via een brief met hen contact, om samen aan de slag te gaan, soms verloopt deze weg vlot ,soms verloopt deze weg hobbelig. Voor ons blijft de zorg voor het kind centraal en zoeken steeds naar het beste voor hem of haar, binnen het haalbare van onze structuur. 

Vaak gebruiken we de metafoor van de 'driehoek' bij de start van een biljartspel. De ballen symboliseren dan het kind en het kader symboliseert de ondersteuning, door de ouders, de school en de externe deskundigen (clb, therapeuten...)

 

De resultaten van LVS delen we standaard in principe niet, omdat deze voor intern gebruik zijn en vooral gebruikt worden om te objectiveren en de gerichte zorg te bespreken, uit te bouwen,  de koers te bewaken. 

Een zorgbeleid met een brede basis en een transparante aanpak, waar alle actoren worden geactiveerd op het moment dat het nodig is. 


 

bottom of page