top of page

Onze school 
Wie zijn we en willen we zijn ? 

Missie | Visie | Kwaliteit 

Onze school...

 

  is gericht op de totale ontwikkeling van alles wat jou kind nodig heeft om te kunnen deelnemen aan de wereld van vandaag en morgen. Uiteraard is het welbevinden op school het hoofddoel waar onze leerkrachten elke dag opnieuw het beste van zichzelf geven.

 Onze school...

wil aandacht hebben voor de talenten van onze kinderen en ons team, 

hun leervermogen, hun talenten, hun thuissituatie, hun leerkansen, hun thuisgevoel.
 

Onze school...

moet die plaats zijn waar iedereen zichzelf  kan zijn,

we samen kunnen bouwen aan een leuke schoolse omgeving.

Onze school...

werkt op verschillende manieren met jouw kind.

De ene keer leiden we sterk, soms wordt er zelfstandig gewerkt,

een andere keer werken we op niveau (differentiëren) of doen we het samen.

 

Op die manier komt jouw kind tot actief

onderzoeken, beleven, spelen en leren.

 

Dit gebeurt met het grootste respect voor ieders talent.

We omringen jouw kind met de grootste zorg

zodat het ten volle kan ontwikkelen.

 

We evalueren regelmatig de ontwikkeling van je kind

en gaan hierover met jou regelmatig in gesprek.

We rekenen op een fijne samenwerking met jou.

Je bent altijd welkom in onze school. Elke vraag verdient een antwoord. 

Door naar elkaar te luisteren komen we tot nog beter onderwijs.

Onze school...

Laat jouw kind ontwikkelen in zijn totaliteit.

- Je kind leert op een warme wijze in relatie treden met zichzelf:

uitdrukken wat het voelt en wil, richting geven aan zijn/haar leven.

- Je kind krijgt verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen:

kritisch, zelfstandig, creatief en onderzoekend.

- Je kind leert motorisch en zintuiglijke vaardigheden

die nodig zijn om zelfredzaam te leven.

- Je kind groeit op in een wereld waar het

respectvol leert omgaan met iedereen.

- Je kind leert samen

spelen, werken, leren en omgaan met moeilijke situaties.

Onze school...

 

Vindt graag leren belangrijk, want we doen het levenslang.

Daarom zijn we kritisch voor de leerstof die we aanbieden.

Die moet de moeite waard zijn en aansluiten bij wat jouw kind in het verdere leren en leven nodig heeft.

 

Enkele van onze ontwikkelvelden:

- Media: zelfredzaam en kritisch omgaan met de evoluerende maatschappij.

- Muzische: kansen tot uitdrukken in beeld, muziek, dans en drama.

- Talen: verschillende talen doelgericht inzetten bij spelen, leren en leven

- Wiskunde: bedenken hoe wiskunde kan gebruikt worden om een probleem aan te pakken.

- Godsdienst: vanuit de katholieke geloofstraditie leren opstaan voor de diepere dimensie van het leven en leren het omgaan met andere levensbeschouwingen.

- Wereld: onderzoeken van de omgeving en inzicht verwerven in de wereld.

- Sport: bewegend leren en lerend bewegen.

- Mens en maatschappij: de wondere van de wereld ontdekken en beleven in al zijn facetten.

bottom of page