De eerste keer naar school, van school veranderen  ? 

Voor volgend schooljaar, 2021-2022, is het inschrijven van een kind in de basisschool in Vlaanderen bij wet geregeld door het inschrijvingsdecreet.

 

Dit decreet biedt een antwoord aan de problemen die in het verleden in Vlaanderen ontstaan zijn bij het inschrijven van leerlingen in basisscholen.

De inschrijving voorbereiden begint hier : invulformulier 

Voor onze school werkt dit zo:

Onze school bezoeken in Coronatijd ! 

Op dit moment werken we in code oranje en kunnen we onze klassieke kijkmomenten, infomomenten en kijkdagen
NIET op de gekende manier organiseren. 

We hopen dit snel weer in te kunnen plannen, duimen maar ! 

Voorlopig hebben we 25 maart onder voorbehoud ingepland

Voor nu is er ...

Onze website die een breed beeld tracht te geven over onze school

We beantwoorden al jullie vragen via mail en telefoon

015/247664, vbshgoor@vbshgoor.be, google meet

We plannen een individuele afspraak met jullie,

voor een bezoek aan de school in, indien nodig.

Corona.jpg

Zo zit het in mekaar?

 

1. Op het grondgebied Heist-op-den-Berg werden er met alle scholen van Heist-op-den-Berg enkele concrete afspraken gemaakt. (zie brief)

 

2. Elke school vertaalt deze afspraken voor de eigen school.

 

3. Elke school bepaalt per klas/leeftijdsgroep de capaciteit. (=hoeveel kinderen kunnen/mogen er in een groep). Hierbij wordt rekening gehouden met het totaal aantal leerlingen, de vrije ruimte (lokalen, speelplaats, refters…) om de capaciteit te bepalen.

 

4. Er worden twee inschrijvingsperiodes vastgelegd :

     a. De inschrijvingsperiode voor broers en zussen van leerlingen die al op school ingeschreven zijn en kinderen van personeel.

     b. De inschrijvingsperiode voor alle andere leerlingen.

 

 

Zo schrijft u nu best uw zoon of dochter in?

 

A. Inschrijven van een broer of een zus, kinderen van personeel.

     De voorrangsperiode voor broers en zussen, kinderen van personeel loopt van 1 februari 2021 tot en met 26 februari. Opgelet ! Na 26 februari 2021 sluit de 

         voorrangsperiode af en vervallen alle voorrangsrechten.

     Om deze inschrijving vlot te organiseren is het voor ons van groot belang te weten, welke broers of zussen geboren in 2019 in het schooljaar 2021-2022

         wensen te starten (ook start op 1/9/2022). Daarom, durven we jullie nu al vragen om het gegevensstrookje dat u zal meekrijgen in de maand januari in te

         vullen en dit via de juf of meester van uw oudste kind mee naar school te geven of het online aanmeldingsformulier in te vullen.  (link, wat verder op de website) Opgelet ! Dit is nog GEEN inschrijving, de echte inschrijving kan pas gebeuren tussen 1 en 26 februari. (We houden u dan verder op de hoogte)

B. Inschrijven voor alle andere leerlingen.

     De inschrijvingen starten op dinsdag 23 maart 2021 om 9.00 uur, in de P. Mellaertsstraat 32, 2220 Heist-op-den-Berg.

Wat kan u nu al doen?

Heb je interesse in onze school,  dan kan u ons de gegevens van het kind dat u wenst in te schrijven al bezorgen door ons online invulformulier in te vullen. Zo beschikken wij al over veel gegevens die wij gebruiken bij de voorbereiding van uw inschrijving. Dit zal het inschrijvingsproces vlotter en makkelijker laten verlopen.