Uw kind inschrijven in onze school

Voor volgend schooljaar, 2020-2021, is het inschrijven van een kind in de basisschool in Vlaanderen bij wet geregeld door het inschrijvingsdecreet.

 

Dit decreet biedt een antwoord aan de problemen die in het verleden in Vlaanderen ontstaan zijn bij het inschrijven van leerlingen in basisscholen.

Aanpassingen in het kader van het coronavirus ! 

Meer info nodig ?  015/247664 of wim.claes@vbshgoor.be

Inschrijven doen we hier : INSCHRIJVEN 

Voor onze school werkt dit zo:

Hoe zit het in mekaar?

 

1. Op het grondgebied Heist-op-den-Berg werden er met alle scholen van Heist-op-den-Berg enkele concrete afspraken gemaakt. (zie brief)

 

2. Elke school vertaalt deze afspraken voor de eigen school.

 

3. Elke school bepaalt per klas/leeftijdsgroep de capaciteit. (=hoeveel kinderen kunnen/mogen er in een groep). Hierbij wordt rekening gehouden met het totaal aantal leerlingen, de vrije ruimte (lokalen, speelplaats, refters…) om de capaciteit te bepalen.

 

4. Er worden twee inschrijvingsperiodes vastgelegd :

     a. De inschrijvingsperiode voor broers en zussen van leerlingen die al op school ingeschreven zijn en kinderen van personeel.

     b. De inschrijvingsperiode voor alle andere leerlingen.

 

 

Hoe schrijft u nu best uw zoon of dochter in?

 

A. Inschrijven van een broer of een zus, kinderen van personeel.

     De voorrangsperiode voor broers en zussen, kinderen van personeel loopt van 2 maart 2020 tot en met 3 april 2020. Opgelet ! Na 3 april 2019 sluit de 

         voorrangsperiode af en vervallen alle voorrangsrechten.

     Om deze inschrijving vlot te organiseren is het voor ons van groot belang te weten, welke broers of zussen geboren in 2018 in het schooljaar 2020-2021

         wensen te starten (ook start op 1/9/2021). Daarom, durven we jullie nu al vragen om het gegevensstrookje dat u zal meekrijgen in de maand januari in te

         vullen en dit via de juf of meester van uw oudste kind mee naar school te geven. Opgelet ! Dit is nog GEEN inschrijving, de echte inschrijving kan pas

         gebeuren tussen 2 maart en 3 april. (We houden u dan verder op de hoogte)

B. Inschrijven voor alle andere leerlingen.

     De inschrijvingen starten op dinsdag 21 april 2020 om 9.00 uur, in de P. Mellaertsstraat 32, 2220 Heist-op-den-Berg.

Wat kan u nu al doen?

Bent u er zeker van dat u voor onze school gekozen heeft dan kan u ons de gegevens van het kind dat u wenst in te schrijven al bezorgen door ons online aanmeldingsformulier in te vullen. Zo beschikken wij al over veel gegevens die wij gebruiken bij de voorbereiding van uw inschrijving. Dit zal het inschrijvingsproces vlotter en makkelijker laten verlopen.

Mooimakers.png
  • Grey Facebook Icon

Kleuter    Lager    Brede Basiszorg   Kleutereiland 't Goortje

Vrije Basisschool 't Goor & 't Goortje | P. Mellaertsstraat 32 | 's Gravenhagestraat 6 | 2220 Heist op den Berg    015/24 76 64  vbshgoor@vbshgoor.be