De eerste keer naar school, van school veranderen  ? 

Inschrijven  schooljaar 2022-2023
Nieuwe kleuter / leerling 

Schoolverandering 

Voor volgend schooljaar, 2022-2023, is het inschrijven van een kind in de basisschool in Vlaanderen bij wet geregeld door het inschrijvingsdecreet.

 

Dit decreet biedt een antwoord aan de problemen die in het verleden in Vlaanderen ontstaan zijn bij het inschrijven van leerlingen in basisscholen.

De de Heistse Megascholen maakten we deze afspraken
Deze afsprakennota toont ook alle instapmomenten voor nieuwe kleuters. 

 Inschrijven (info of aanmelden) : online invulformulier 

qrcode.png
Corona.jpg

Onze school bezoeken in Coronatijd ! 

De coronapandemie raakt moeilijk onder controle.
Onze deuren openzwieren in de stijl van weleer
is op dit moment een probleem.
We hopen dat het snel anders kan. 

Zit je met vragen
Elke vraag kan gesteld
We formuleren met veel plezier een antwoord

Voor nu is er ...

Onze website die een breed beeld tracht te geven over onze school
 

We beantwoorden al jullie vragen via mail en telefoon

015/247664, vbshgoor@vbshgoor.be of online.
 

We plannen een individuele afspraak met jullie,

voor een bezoek aan de school in, indien nodig.

Info!

1. Op het grondgebied Heist-op-den-Berg werden er met alle scholen van Heist-op-den-Berg enkele concrete afspraken gemaakt. (zie brief)

 

2. Elke school vertaalt deze afspraken voor de eigen school.

 

3. Elke school bepaalt per klas/leeftijdsgroep de capaciteit. (=hoeveel kinderen kunnen/mogen er in een groep). Hierbij wordt rekening gehouden met het totaal aantal leerlingen, de vrije ruimte (lokalen, speelplaats, refters…) om de capaciteit te bepalen.

 

4. Er worden twee inschrijvingsperiodes vastgelegd :

     a. De inschrijvingsperiode voor broers en zussen van leerlingen die al op school ingeschreven zijn en kinderen van personeel.

     b. De inschrijvingsperiode voor alle andere leerlingen.

 

 

Zo schrijft u nu best uw zoon of dochter in!

 

A. Inschrijven van een broer of een zus, kinderen van personeel.

     De voorrangsperiode voor broers en zussen, kinderen van personeel loopt van 1 februari 2022 tot en met 25 februari. Opgelet ! Na 25 februari 2022 sluit de 

      voorrangsperiode af en vervallen alle voorrangsrechten.

     Om deze inschrijving vlot te organiseren is het voor ons van groot belang te weten, welke broers of zussen geboren in 2020 in het schooljaar 2022-2023

       wensen te starten (ook start op 1/9/2023). Daarom, durven we jullie nu al vragen om het online invulformulier in te vullen.  (link, wat verder op de                       website) Opgelet ! Dit is nog GEEN inschrijving, de echte inschrijving kan pas gebeuren tussen 1 en 25 februari. (We houden u dan verder op de hoogte)

B. Inschrijven voor alle andere leerlingen.

     De inschrijvingen starten op dinsdag 24 maart 2022 om 9.00 uur, in de P. Mellaertsstraat 32, 2220 Heist-op-den-Berg.

Wat kan je nu al doen?

Heb je interesse in onze school,  dan kan u ons de gegevens van het kind dat u wenst in te schrijven al bezorgen door ons online invulformulier in te vullen. Zo beschikken wij al over veel gegevens die wij gebruiken bij de voorbereiding van uw inschrijving. Dit zal het inschrijvingsproces vlotter en makkelijker laten verlopen.