top of page

De eerste keer naar school, van school veranderen  ? 

Inschrijven  schooljaar 2023 -2024
Nieuwe kleuter / leerling 

Schoolverandering 

qrcode.png

Voor volgend schooljaar, 2023-2024, is het inschrijven van een kind in de basisschool in Vlaanderen bij wet geregeld door het inschrijvingsdecreet.

 

Dit decreet biedt een antwoord aan de problemen die in het verleden in Vlaanderen ontstaan zijn bij het inschrijven van leerlingen in basisscholen.

De de Heistse Megascholen maakten we deze afspraken
Deze afsprakennota toont ook alle instapmomenten voor nieuwe kleuters. 

 INFO | AANMELDEN | INSCHRIJVEN : online invulformulier 

Onze school bezoeken !Zit je met vragen
Elke vraag kan gesteld
We formuleren met veel plezier een antwoord

Voor nu is er ...

Onze website die een breed beeld tracht te geven over onze school
 

We beantwoorden al jullie vragen via mail en telefoon

015/247664, vbshgoor@vbshgoor.be of online.
 

We plannen een individuele afspraak met jullie,

voor een bezoek aan de school in, indien nodig.

Megascholen

1. Op het grondgebied Heist-op-den-Berg werden er met alle scholen van Heist-op-den-Berg enkele concrete afspraken gemaakt. (zie brief)

 

2. Elke school vertaalt deze afspraken voor de eigen school.

 

3. Elke school bepaalt per klas/leeftijdsgroep de capaciteit. (=hoeveel kinderen kunnen/mogen er in een groep). Hierbij wordt rekening gehouden met het totaal aantal leerlingen, de vrije ruimte (lokalen, speelplaats, refters…) om de capaciteit te bepalen.

 

4. Er worden twee inschrijvingsperiodes vastgelegd :

     a. De inschrijvingsperiode voor broers en zussen van leerlingen die al op school ingeschreven zijn en kinderen van personeel.
    b. De inschrijvingsperiode voor alle andere leerlingen.

 

 

Zo schrijft u nu best uw zoon of dochter in!

 

A. Inschrijven van een broer of een zus, kinderen van personeel.

 De voorrangsperiode voor broers en zussen, kinderen van personeel loopt van 1 februari 2023 tot en met 17 februari. Opgelet ! Na 17 februari 2023, om 12.00 uur sluit de voorrangsperiode af en vervallen alle voorrangsrechten.

Om deze inschrijving vlot te organiseren is het voor ons van groot belang te weten, welke broers of zussen geboren in 2021 in het schooljaar 2023-2024 wensen te starten (ook start op 1/9/2024).

 

Daarom, durven we jullie nu al vragen om het online invulformulier in te vullen.
We maken met jullie een afspraak om de documenten definitief te ondertekenen. 

 

Opgelet !
Dit is nog GEEN inschrijving, de echte inschrijving kan pas gebeuren tussen 1 en 25 februari. (We  houden u dan verder op de hoogte)

B. Inschrijven voor alle andere leerlingen.

De inschrijvingen starten op dinsdag 24 april 2023 om 9.00 uur, in de P. Mellaertsstraat 32, 2220 Heist-op-den-Berg.

Daarom, durven we ook aan jullie nu al vragen om het online invulformulier in te vullen.

We maken met jullie een afspraak om na 24 april de documenten definitief te ondertekenen. 

Wat kan je nu al doen?

Heb je interesse in onze school,  dan kan u ons de gegevens van het kind dat u wenst in te schrijven al bezorgen door ons online invulformulier in te vullen, we nemen dat snel met jullie contact op ! 

Oh kom maar eens kijken  (2).png
bottom of page