top of page

Na de fusie van de Vorselaarse meisjesschool met de gemeentelijke jongensschool

 werden we Vrije Basisschool 't Goor & 't Goortje  

Zusters.PNG
OZCS 1.png

Missie | Visie | Kwaliteit 

  1. Welbevinden en ontwikkeling: Onze school streeft ernaar een omgeving te creëren waarin het welbevinden van de leerlingen centraal staat en waarin ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

  2. Aandacht voor talenten: Onze school erkent en stimuleert de talenten van zowel leerlingen als het team van leerkrachten.

  3. Verschillende leermethoden: Onze school hanteert diverse leermethoden, zoals begeleid leren, zelfstandig werken, differentiëren en samenwerken, om tegemoet te komen aan de behoeften van alle leerlingen.

  4. Respect voor diversiteit: Er wordt benadrukt dat de school een plaats is waar iedereen zichzelf kan zijn en waar respectvol wordt omgegaan met ieders talenten, achtergronden en levensbeschouwingen.

  5. Partnerschap met ouders: Onze school moedigt een nauwe samenwerking aan tussen ouders en school en staat open voor vragen en feedback van ouders.

  6. Brede ontwikkeling van het kind: Naast academische vaardigheden wordt er ook aandacht besteed aan sociale, emotionele, motorische, zintuiglijke en culturele ontwikkeling.

  7. Levenslang leren: Onze school legt de nadruk op het belang van blijven leren en biedt een gevarieerd curriculum aan dat relevant is voor het verdere leven van de leerlingen.

  8. Ontwikkelvelden: Onze school biedt een breed scala aan ontwikkelingsmogelijkheden, waaronder media-educatie, kunstzinnige vorming, taalonderwijs, wiskunde, godsdienst, wereldoriëntatie, sport en maatschappijleer.

bottom of page