top of page

GDPR

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website. Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn en de sfeer van de activiteit weergeven.

Bij het begin van het schooljaar vragen jou als ouder om toestemming voor het maken en publiceren van deze beeldopnamen. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd je toestemming nog intrekken door onderaan op de knop een foto melden te drukken of via de contactpagina een mail te richten aan de school verantwoordelijke. 

We wijzen erop dat deze regels ook voor je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.

Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken. (uit het schoolreglement 2018-2019)

Foto's die in de geest van de activiteit getrokken worden zullen zowel voor facebook, website, krant 'weer naar school', 'eerste schooldag', schoolbrochure gebruikt worden. In onze rubriek uit de klas vertellen een verhaal over een leuke activiteit en stofferen deze graag met wat foto's. Eén beeld zegt zoveel meer dan duizend woorden. 

Op onze voorbeeldpagina tonen we graag welke type foto's we publiceren. 

Elke foto wordt voor gebruik gecontroleerd of deze aan onze visie voldoet. 

bottom of page