top of page

De Verbindingsouder

constructief, positief met een warm hart voor de school

​ De Verbindingsouder 

  • De verbindingsouder fungeert als een brug tussen de school en de ouders van een klasgroep.

  • Hij of zij wordt regelmatig door de school geïnformeerd om te helpen bij het begrijpen en uitdragen van schoolgerelateerde zaken.

  • De verbindingsouder denkt bovenschools, bouwt constructief mee aan de schoolgemeenschap en draagt de schoolvisie uit.

  • Hij of zij is het aanspreekpunt voor zowel de school als de ouders en zorgt voor een goede communicatie in beide richtingen.

  • De verbindingsouder wordt gericht geïnformeerd over de schoolwerking en levert input en ondersteuning vanuit een positieve betrokkenheid.

  • Hij of zij is betrokken bij en ondersteunt de ontwikkeling van helpende handen en fondsenwerving.

  • Er zijn ongeveer twee verbindingsouders per leeftijdsgroep, die drie tot vier keer per jaar samenkomen.

  • De verbindingsouder handelt niet uit eigenbelang, maar streeft naar positiviteit en verbinding binnen de schoolgemeenschap.

Door het creëren van een netwerk van verbindingsouders streven we naar een schoolomgeving waarin participatie en betrokkenheid centraal staan en waar iedereen zich gehoord en ondersteund voelt.

Brand Awareness Types 5 Sections Infographic Instagram Post.png
bottom of page