Vrije dagen schooljaar 2021-2022
 
 • 12 oktober: pedagogische studiedag – vrijaf (Kermis)

 • 1 november t.e.m. 7 november: herfstvakantie

 • 11 november: wapenstilstand - vrijaf

 • 12 november: vrijaf lln & lkr

 • 15 december: pedagogische studiedag - vrijaf

 • 27 december t.e.m. 9 januari: Kerstvakantie

 • 2 februari: vrijaf lln & lkr

 • 28 februari t.e.m. 6 maart: Krokusvakantie

 • 16 maart: pedagogische studiedag - vrijaf

 • 4 april t.e.m. 18 april: Paasvakantie

 • 1 mei: Dag van de arbeid – vrijaf

 • 25 mei: Vrijaf lln & lkr

 • 26 mei: O.L.H.-Hemelvaart

 • 27 mei: Vrijaf lln en lkr

 • 6 juni: Pinkstermaandag – vrijaf

 • 15 juni: pedagogische studiedag - vrijaf

 • 30 juni: laatste schooldag einde om 12.00 u

 

 
Data om nu al te onthouden !

 • 8 september: info-contact

 • 22 december: oudercontacten (kleuter-lager)

 • 16 januari: Brunch

 • 11 maart: Boekenbeurs

 • 7 & 8 mei: lentebuffet

 • 24 mei: Schoolreizen lagere school

 • 3 juni: Schoolreizen kleuterschool

 • 22 juni: oudercontacten (kleuter-lager)

 • 23 juni: Receptie 6de leerjaar