top of page

Wij pakken corona aan !

Hoe beschermen we mekaar? 

  1. Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Hoe je het best je handen wast, zie je in deze afbeelding. Het gebruik van speciale wasgels is niet nodig, gewone zeep volstaat.

  2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.

  3. Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilnisbak.

  4. Vermijd elkaars handen aanraken. Groet met een zwaai of met de elleboog.

  5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar school. Contacteer je huisarts.

  6. Vermijd nauw contact met zieke personen.

  7. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

Posters_Coronamaatregelen_kindermaat-5-s

Veel gestelde vragen ! Update 17/02/2022

1. Moeten onze kinderen een mondmasker dragen ? 

    -Een mondmasker dragen is niet langer verplicht, voor onze leerlingen van het 1e tot het 6e vanaf maandag 21/02/2022

   

    -Bezoekers dragen standaard een mondmasker, wachten op 't Goor achter de grote poort onder het afdak, wachten op 't Goortje onder het afdak buiten aan de deur tot er iemand komt helpen. 

2. Mag mijn kind ziek naar school ? 

    -Een kind dat enige vorm van ziekte of in contact geweest is met een ziek persoon mag NIET naar school. 

3  Voldoet de school aan alle veiligheidsvoorschriften

    -Op basis van de risicoanalyse heeft de school er alles aan gedaan om de risico's zo klein mogelijk te maken. Maar alle risico's uitsluiten is onmogelijk. 

4 Moeten we onze leerlingen naar school laten gaan op de lesdagen

    -Leerlingen die kunnen en mogen, komen naar school. Wij willen voorkomen dat leerlingen leerachterstanden oplopen.

    -We zorgen voor boeken en taken voor die leerlingen die niet kunnen of mogen naar school komen. De leerkracht informeert via mail of via het prikbord van google classroom, voor die klassen waarvoor dit al geactiveerd is. 

5 Moeten we in de klas blijven eten

     -Iedereen blijft eten in de klas. Ze zorgen zelf voor een handdoekje, lunchpakket en wat lekkers om te drinken.
De juf of meester eet samen met de kinderen.

6  Wij zijn als gezin in contact geweest met iemand die positief getest is (hoogrisicocontact)

     *Het CLB 'het Kompas' van onze school neemt 24/24 uur hierin de leiding. Zij bepalen samen met de directeur over het traject voor individuele gevallen. Zij bepalen samen met de directeur, het gemeentebestuur en sciensano het traject voor grote groepen op de school. CLB 'het kompas' neemt de leiding. 

     *We vragen jullie om elke afwezigheid en elke positieve test  te melden aan de school :
        telefonisch 015/247664 of mail vbshgoor@vbshgoor.be 

     *De regels van de overheid worden gevolgd om te bepalen of een kind kan terugkeren naar school. 

6' Iemand in ons gezin wordt getest. (hoogrisicocontact)

     *We volgen hier de teststrategie van het moment (actueel) voor gevaccineerden (boosterprik) en niet gevaccineerden. 

7. Kunnen onze kinderen trakteren voor hun verjaardag ? 

     -Neen we trakteren niet voor onze verjaardag in de klas met individuele geschenken of snoeperijen, ook een taart, cake voor de klas kan niet.  Een geschenk voor de klas, een bordspel, een boek voor de klasbib of iets anders kan wel, maar is helemaal niet nodig. Onze kinderen worden in de klas altijd met veel toeters en bellen gevierd.

 

8. Waarom eten onze leerlingen in de klas ? 

    -We eten tijdens de middag in de klas. Om onze personeelsleden een plaats te geven hebben we de refter in gebruik moeten nemen als personeelslokaal. Om alle veiligheidsvoorschriften te kunnen volgen. 

9. Hoe werk ik als ouder mee ? 

        -Ik draag een mondmasker bij het halen en het brengen van onze leerlingen in de ruime omgeving van de schooL

        -Ik blijf op de gele stippen voor de witte muurtjes 

        -Ik bewaar afstand, 1,5 meter. 

        -We blijven niet praten met andere ouders, we gedragen ons via het principe "wuif&go"

        -Ik steun loyaal de oproepen van de overheid en de school met betrekking tot afstand, het dragen van mondmaskers, veiligheid in het algemeen.

10. Hoe worden de lokalen verlucht

         -In onze school hebben we via een meettoestel van Renson gedurende enkele weken metingen uitgevoerd en 

           de onderstaande procedure uitgewerkt. 

         -Tijdens de lessen is het voldoende als we één of twee ramen op kiepstand zetten, in deze periode herfst / winter /

         lente, moeten we rekening houden met de verwarming en het warmteverlies. 
         -Voor de lessen, tijdens de speeltijden, bij lege lokalen verluchten we met open ramen en open deuren om de 

          de verluchting te vervolledigen. 

        -We stelden een volledig risicobeheersingsplan van onze ventilatie op met de nodige signalisatie. 

        -Onze klassen zijn al sinds 1/9/2021 uitgerust met Co² meters.

        -Het ventilatieplan werd net voor het Allerheiligenverlof 2021 geactualiseerd, we zorgen in alle klassen voor luchtcirculatie (trek) niet te vergelijken met tocht. We passen het principe van 'het schouweffect' toe. Met onze bestaande verluchtingsroosters in de ramen, de kantel/kiep ramen lijken we daar aardig in te lukken. 

        -Onze leerlingen en personeelsleden kleden zich best in laagjes, de temperatuur kan afhankelijk van het weer buiten wel eens verschillen. 

11. Dragen de leerkrachten een mondmasker

         -Onze leerkrachten (kleuterschool en lagere school) dragen altijd een mondmasker

                     -In de gangen, bij het toekomen, bij het vertrek, tijdens de speeltijden, ...

         -Onze leerkrachten dragen geen mondmasker als de afstand kan gegarandeerd worden of zij plaats kunnen

          nemen achter het plexiglas in de klas. 

12. Kinderen die uit een rode zone uit vakantie komen moeten getest worden en 7 dagen in quarantaine. We vragen om dit vooraf aan ons te melden en deze regels strikt te volgen. 

13. Update 17/02/2022. Kinderen met een herstelcertificaat kunnen weer naar school.

        *We zitten medio september dagelijks met een tekort aan personeel,
vaak moeten we kunst en vliegwerk fiksen om alles te organiseren.
Als het virus dan ook nog wat komt moeien wordt dit alles alleen nog moeilijker. 

We doen 100% onze best en rekenen op jullie begrip. 

*De meeste besmettingen die we nu kennen komen via het gezin of een kanaal buiten de school. 
*Verwittig ons onmiddellijk van een positieve zelftest of pcr-test ook tijdens het weekend 

Via een bericht 0475870604 of via mail wim.claes@vbshgoor.be

#samenpakken we corona aan

bottom of page