Coronadossier 

Basispreventie 

  1. Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Hoe je het best je handen wast, zie je in deze afbeelding. Het gebruik van speciale wasgels is niet nodig, gewone zeep volstaat.

  2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.

  3. Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilnisbak.

  4. Vermijd elkaars handen aanraken. Groet met een zwaai of met de elleboog.

  5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar school. Contacteer je huisarts.

  6. Vermijd nauw contact met zieke personen.

  7. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

Veel gestelde vragen !

1. Moeten onze kinderen een mondmasker dragen ? 

    -Een mondmasker dragen is niet verplicht. 

2. Mag mijn kind ziek naar school ? 

    -Een kind dat enige vorm van ziekte of in contact geweest is met een ziek persoon mag NIET naar school. 

3  Voldoet de school aan alle veiligheidsvoorschriften

    -Op basis van de risicoanalyse heeft de school er alles aan gedaan om de risico's zo klein mogelijk te maken. Maar aller risico's uitsluiten is onmogelijk. 

4 Moeten we onze leerlingen naar school laten gaan op de lesdagen

    -Naar school komen is aangewezen op de lesdagen, daarom zijn het ook lesdagen, leerlingen hebben leerplicht maar geen schoolplicht. We hopen wel dat we gaande weg iedereen op lesdagen mogen ontmoeten en hen fysiek kunnen ondersteunen bij het leren. Bij afwezigheden willen we wel graag weten waarom. Leerlingen moeten wel leren.

5 Moeten we in de klas blijven eten

     -Iedereen blijft eten in de klas. We zorgen voor een handdoekje, lunchpakket en wat lekkers om te drinken.
De juf of meester eet samen met jullie. Dit zowel tijdens de lesdagen als de opvangdagen

6  Wij zijn als gezin in contact geweest met iemand die positief getest is.

     *Het CLB 'het Kompas' van onze school neemt 24/24 uur hierin de leiding. Zij bepalen samen met de directeur over het traject voor individuele gevallen. Zij bepalen samen met de directeur, het gemeentebestuur en sciensano het traject voor grote groepen op de school. CLB 'het kompas' neemt de leiding. 

     *Je bent als ouder verplicht om dit aan de school te melden :
        telefonisch 015/247664 of mail vbshgoor@vbshgoor.be 

6' Iemand in ons gezin wordt getest.

     *In overleg met het CLB adviseren we om de tijd tussen testing en resultaat samen thuis te overbruggen. Meestale gaat dit maar over één of meerdere dagen. Dokters en/of bedrijfsartsen kunnen andere adviezen formuleren, doch wij houden ons aan de afspraak gemaakt met het CLB en Sciensano. 

7. Kunnen onze kinderen trakteren voor hun verjaardag ? 

     -Neen kinderen kunnen niet trakteren omwille van veiligheid. 

8. Waarom eten onze leerlingen in de klas ? 

    -We eten zowel voor de speeltijden als voor de middag in de klas. Om onze personeelsleden een plaats te geven hebben we de refter in gebruik moeten nemen als personeelslokaal. Om alle veiligheidsvoorschriften te kunnen volgen. 

9. Hoe werk ik als ouder mee ? 

        -Ik draag een mondmasker bij het halen en het brengen van onze leerlingen in de ruime omgeving van de schooL

        -Ik blijf op de gele stippen voor de witte muurtjes 

        -Ik bewaar afstand, 1,5 meter. 

        -We blijven niet praten met andere ouders, we gedragen ons via het principe "wuif&go"

Mooimakers.png
  • Grey Facebook Icon

Kleuter    Lager    Brede Basiszorg   Kleutereiland 't Goortje

Vrije Basisschool 't Goor & 't Goortje | P. Mellaertsstraat 32 | 's Gravenhagestraat 6 | 2220 Heist op den Berg    015/24 76 64  vbshgoor@vbshgoor.be