Wij pakken corona aan !

Hoe beschermen we mekaar? 

  1. Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Hoe je het best je handen wast, zie je in deze afbeelding. Het gebruik van speciale wasgels is niet nodig, gewone zeep volstaat.

  2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.

  3. Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilnisbak.

  4. Vermijd elkaars handen aanraken. Groet met een zwaai of met de elleboog.

  5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar school. Contacteer je huisarts.

  6. Vermijd nauw contact met zieke personen.

  7. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

Posters_Coronamaatregelen_kindermaat-5-s

Veel gestelde vragen ! Update 08/01/2021

1. Moeten onze kinderen een mondmasker dragen ? 

    -Een mondmasker dragen is niet verplicht, vanaf het moment de overheid vraagt dat kinderen van het vier, vijf of zes een mondmasker moeten dragen, zullen wij ook deze oproep steunen en het van hen verwachten. 

2. Mag mijn kind ziek naar school ? 

    -Een kind dat enige vorm van ziekte of in contact geweest is met een ziek persoon mag NIET naar school. 

3  Voldoet de school aan alle veiligheidsvoorschriften

    -Op basis van de risicoanalyse heeft de school er alles aan gedaan om de risico's zo klein mogelijk te maken. Maar aller risico's uitsluiten is onmogelijk. 

4 Moeten we onze leerlingen naar school laten gaan op de lesdagen

    -Naar school komen is aangewezen op de lesdagen, daarom zijn het ook lesdagen, leerlingen hebben leerplicht maar geen schoolplicht. We hopen wel dat we gaande weg iedereen op lesdagen mogen ontmoeten en hen fysiek kunnen ondersteunen bij het leren. Bij afwezigheden willen we wel graag weten waarom. Leerlingen moeten wel leren.

5 Moeten we in de klas blijven eten

     -Iedereen blijft eten in de klas. We zorgen voor een handdoekje, lunchpakket en wat lekkers om te drinken.
De juf of meester eet samen met jullie. Dit zowel tijdens de lesdagen als de opvangdagen

6  Wij zijn als gezin in contact geweest met iemand die positief getest is.

     *Het CLB 'het Kompas' van onze school neemt 24/24 uur hierin de leiding. Zij bepalen samen met de directeur over het traject voor individuele gevallen. Zij bepalen samen met de directeur, het gemeentebestuur en sciensano het traject voor grote groepen op de school. CLB 'het kompas' neemt de leiding. 

     *Je bent als ouder verplicht om dit aan de school te melden :
        telefonisch 015/247664 of mail vbshgoor@vbshgoor.be 

6' Iemand in ons gezin wordt getest.

     *In overleg met het CLB adviseren we om de tijd tussen testing en resultaat samen thuis te overbruggen. Meestale gaat dit maar over één of meerdere dagen. Dokters en/of bedrijfsartsen kunnen andere adviezen formuleren, doch wij houden ons aan de afspraak gemaakt met het CLB en Sciensano. 

7. Kunnen onze kinderen trakteren voor hun verjaardag ? 

     -Neen kinderen kunnen niet trakteren omwille van veiligheid. 

8. Waarom eten onze leerlingen in de klas ? 

    -We eten zowel voor de speeltijden als voor de middag in de klas. Om onze personeelsleden een plaats te geven hebben we de refter in gebruik moeten nemen als personeelslokaal. Om alle veiligheidsvoorschriften te kunnen volgen. 

9. Hoe werk ik als ouder mee ? 

        -Ik draag een mondmasker bij het halen en het brengen van onze leerlingen in de ruime omgeving van de schooL

        -Ik blijf op de gele stippen voor de witte muurtjes 

        -Ik bewaar afstand, 1,5 meter. 

        -We blijven niet praten met andere ouders, we gedragen ons via het principe "wuif&go"

10. Hoe worden de lokalen verlucht

         -In onze school hebben we via een meettoestel van Renson gedurende enkele weken metingen uitgevoerd en 

           de onderstaande procedure uitgewerkt. 

         -Tijdens de lessen is het voldoende als we één of twee ramen op kipstand zetten, in deze periode herfst / winter /

         lente, moeten we rekening houden met de verwarming en het warmteverlies. 
         -Voor de lessen, tijdens de speeltijden, bij lege lokalen verluchten we met open ramen en open deuren om de 

          de verluchting te vervolledigen. 

11. Dragen de leerkrachten een mondmasker

         -Onze leerkrachten dragen altijd een mondmasker

                     -In de gangen, bij het toekomen, bij het vertrek, tijdens de speeltijden, ...

         -Onze leerkrachten dragen geen mondmasker als de afstand kan gegarandeerd worden of zij plaats kunnen

          nemen achter het plexiglas in de klas. 

12. Kinderen die uit een rode zone uit vakantie komen moeten getest worden en 7 dagen in quarantaine. We vragen om dit vooraf aan ons te melden en deze regels strikt te volgen.